Kurz prvej pomoci 2021

V dňoch 19.10. a 26.10.2021 zamestnanci nášho centra prostredníctvom Slovenského Červeného kríža absolvovali priamo v našom zariadení  Kurz prvej pomoci. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť poskytnúť prvú pomoc alebo oprášiť dávnejšie získané vedomosti a zručnosti. Je tiež vhodný pre zamestnancov firiem i žiadateľov o vodičský preukaz, ktorí majú zákonnú povinnosť kurz prvej pomoci absolvovať.

Akreditovaný Kurz prvej pomoci  v rozsahu 8 vyučovacích hodín obsahoval všetky základné informácie k poskytovaniu prvej pomoci. (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prvú pomoc Vás nás učil lektor Slovenského Červeného kríža, ktorým bol skúsený záchranár priamo z praxe.

Naučili sme sa napríklad:

  • ako úspešne zvládnuť život ohrozujúce stavy (alergia, epilepsia, infarkt, náhla cievna mozgová príhoda)
  • ako ošetriť drobné aj závažnejšie poranenia, popáleniny, zlomeniny
  • ako resuscitovať dospelého i dieťa
  • čo znamená skratka AED a ako tento prístroj používať
  • čo je dôležité pri dopravnej nehode
  • ako správne telefonovať na tiesňovú linku.

Veríme, že získané vedomosti nebudeme musieť aplikovať vo svojom praktickom živote a pokiaľ od našej pomoci bude závisieť zdravie a život druhého človeka veríme, že budeme v správny čas na správnom mieste so zachovaním rozvahy a aplikovaním získaných zručností a vedomostí.