Vyhlásenie o prístupnosti

Internetová stránka detského domova spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (č. 321/2010 Z. z. ) v účinnosti od 15. júla 2010