Kontakt

ADRESA

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
Továrenská 19/5
059 01 Spišská Belá

KONTAKTY

Riaditeľka centra: Mgr. Marcela Marhefková
Telefón :
052/2433001
e-mail:
riaditel.ded.spbela@gmail.com, riaditel.spisskabela@ded.gov.sk, 1.maja12@gmail.com

VÚSoD: Mgr. Slavomíra Baková
Telefón :
052/2433021
e-mail:
vychova.spisskabela@ded.gov.sk

Sociálne pracovníčky: Mgr.Mária Doliňáková, Mgr.Marcela Zemjanková, Mgr. Katarína Majerčáková
Telefón : 052/2433003
e-mail:
socialne.spisskabela@ded.gov.sk

Sociálna pracovníčka na výkon pobytových opatrení pre dieťa a rodiča formou dohody: Mgr. Romana Stiskalová
Telefón : 052/2433005
e-mail:
rodicsdietatom@gmail.com

Špeciálny pedagóg: Mgr. Mária Veselovská
Telefón : 052/2433021
e-mail:
marienka.veselovska@gmail.com

Psychologičky: Mgr. Anna Neupauerová, Mgr. Patrícia Slebodová
Telefón : 052/2433005
e-mail: 
annyneupauerova@gmail.com, patriciaslebodova@gmail.com

Ekonomický úsek: Anna Skribčáková, Daniela Kromková
Telefón : 052/2433006
e-mail:
administrativa@cdrspisskabela.sk, uctovnik.spisskabela@ded.gov.sk

Mzdárka: Mária Danielčáková
Telefón : 052/2433020
e-mail:
uctovnik.spisskabela@ded.gov.sk, mdanielcakovamzdarcdr@gmail.com

Hospodárka: Mária Ovšonková
Telefón : 052/24 33 002
e-mail:
meryovsonkova@gmail.com

Vodič: Rastislav Marhefka
Telefón : 052/2433009

SAMOSTATNE USPORIADANÉ SKUPINY

Samostatne usporiadaná skupina č.1
1.mája 12, Spišská Belá
052/2433022
skupinasatelit@gmail.com

Samostatne usporiadaná skupina č.2
Novomeského 180/57, Spišská Belá (951018)
052/2433008
skupinakmen@gmail.com

Samostatne usporiadaná skupina č.3
Tatranská 208/89, Veľká Lomnica
052/2433007
skupinasatelit3@gmail.com

Skupina (výkon opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody)
Továrenská 19/5, Spišská Belá
052/2433004
skupina4spisskabela@gmail.com

Skupina (výkon opatrení pobytovou formou pre dieťa a rodiča na základe dohody)
Novomeského 2279, Spišská Belá
052/2433005
rodicsdietatom@gmail.com

ADRESA MIEST VYKONÁVANIA OPATRENÍ

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, Továrenská 19/5, Spišská Belá
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, 1. mája 718/12, Spišská Belá
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, Novomeského 180/57, Spišská Belá
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, Novomeského 2279, Spišská Belá – vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa a rodiča na základe dohody
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, Družstevná 31, Spišská Belá – mladí dospelí
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, Tatranská 208/89, Veľká Lomnica
Profesionálne náhradné rodiny – vlastné bytové priestory
Ambulantné priestory v Kežmarku, Baštová ul. č. 18 – výkon ambulantných a terénnych opatrení
Ambulantné priestory v Starej Ľubovni, Námestie generála Štefánika č. 6 – výkon ambulantných a terénnych opatrení.

Celková kapacita centra: 75

Kapacita jednotlivých budov centra:

Továrenská 19/5, Spišská Belá: 10 miest (skupina)
1. mája 12, Spišská Belá: 10 miest (samostatne usporiadaná skupina)
Novomeského 180/57, Spišská Belá: 10 miest (samostatne usporiadaná skupina)
Novomeského 2279, Spišská Belá: 8 miest (vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa a rodiča na základe dohody)
Tatranská 208/89, Veľká Lomnica: 10 miest (samostatne usporiadaná skupina)
Družstevná 31, Spišská Belá: 5 miest (mladí dospelí)
Novomeského 2279: 5 miest (mladí dospelí)
Profesionálne náhradné rodiny: 22 miest

KDE NÁS NÁJDETE

OPIS VNÚTORNÝCH PRIESTOROV A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV CENTRA

Priestorové podmienky nášho centra tvoria:

SAMOSTATNE USPORIADANÁ SKUPINA č. 1, na ul. 1. mája 718/12 v Spišskej Belej,
SAMOSTATNE USPORIADANÁ SKUPINA č. 2, na ul. Novomeského 180/57 v Spišskej Belej,
SAMOSTATNE USPORIADANÁ SKUPINA č. 3, na ul. Tatranská 208/89, Veľká Lomnica,
SKUPINA (výkon opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody) na ul. Továrenskej 19/5 v Spišskej Belej,
SKUPINA (výkon opatrení pobytovou formou pre dieťa a rodiča na základe dohody) na ul. Novomeského 2279 v Spišskej Belej
SAMOSTATNÝ BYT PRE MLADÝCH DOSPELÝCH, na ul. Družstevná 31 v Spišskej Belej,
PROFESIONÁLNE NÁHRADNÉ RODINY, vlastné bytové priestory,
KANCELÁRSKE PRIESTORY, na ul. Továrenskej 19/5 v Spišskej Belej.

ROZSAH HODÍN POČAS DŇA A DNÍ V TÝŽDNI, POČAS KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ JEDNOTLIVÉ OPATRENIA

Pondelok: 07.00 – 15.00 hod.
Utorok: 07.30 – 15.30 hod.
Streda: 08.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 07.30 – 15.30 hod.
Piatok: 07.00 – 14.00 hod.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Oboznámil som sa so zásadami ochrany osobných údajov

  Ochrana pred spamom:

  Ak ste človek, vyberte obrázok srdce.