Kontakt

ADRESA

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
Továrenská 19/5
059 01 Spišská Belá

Pohotovostný mobil: 0915 704 927
Riaditeľka: 0911 215 938
Vedúca ÚSoD: 0911 970 664

KONTAKTY

Riaditeľka centra: Mgr. Marcela Marhefková (951011)
Telefón :
052/2433001
e-mail:
riaditel.ded.spbela@gmail.com, riaditel.spisskabela@ded.gov.sk, 1.maja12@gmail.com

VÚSoD: Mgr. Slavomíra Baková (951012)
Telefón :
052/2433021
e-mail:
vychova.spisskabela@ded.gov.sk

Sociálne pracovníčky: Mgr.Mária Doliňáková, Mgr.Marcela Zemjanková (951013)
Telefón : 052/2433003
e-mail:
socialne.spisskabela@ded.gov.sk

Špeciálny pedagóg: Mgr. Mária Veselovská (951013)
Telefón : 052/2433021
e-mail:
marienka.veselovska@gmail.com

Psychologičky: Mgr.Katarína Bieľaková, Mgr.Monika Lichvárová (951015)
Telefón : 052/2433005
e-mail:
mgr.katarina.bielakova@gmail.com

Ekonomický úsek: Ing, Veronika Jabrocká, Daniela Kromková (951016)
Telefón : 052/2433006
e-mail:
administrativa@cdrspisskabela.sk, uctovnik.spisskabela@ded.gov.sk

Mzdárka: Mária Danielčáková
Telefón : 052/2433020
e-mail:
uctovnik.spisskabela@ded.gov.sk

Hospodárka: Mária Ovšonková
Telefón : 052/24 33 002
e-mail:
meryovsonkova@gmail.com

Vodič: Rastislav Marhefka (951019)
Telefón : 052/2433009
e-mail:

SAMOSTATNE USPORIADANÉ SKUPINY

Samostatne usporiadaná skupina č.1
1.mája 12, Spišská Belá
052/2433022
skupinasatelit@gmail.com

Samostatne usporiadaná skupina č.2
Novomeského 180/57, Spišská Belá (951018)
052/2433008
skupinakmen@gmail.com

Samostatne usporiadaná skupina č.3
Zámocká č.7, Stará Ľubovňa
052/2433007
skupinasatelit3@gmail.com

Skupina
Továrenská 19/5, Spišská Belá
052/2433004
skupina4spisskabela@gmail.com

ADRESA MIEST VYKONÁVANIA OPATRENÍ

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, Továrenská 19/5
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, 1. mája 718/12
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, Novomeského 180/57
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, Novomeského 2279 – mladí dospelí
Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá, Zámocká 7 Stará Ľubovňa
Profesionálne náhradné rodiny – vlastné bytové priestory
Ambulantné priestory v Kežmarku a v Starej Ľubovni na výkon ambulantných a terénnych opatrení

Celková kapacita centra: 69

Kapacita jednotlivých budov centra:

Továrenská 19/5, Spišská Belá: 10 miest (skupina)
1. mája 12, Spišská Belá: 10 miest (samostatne usporiadaná skupina)
Novomeského 180/57, Spišská Belá: 10 miest (samostatne usporiadaná skupina)
Zámocká 7, Stará Ľubovňa: 10 miest (samostatne usporiadaná skupina)
Novomeského 2279: 5 miest (mladí dospelí)
Profesionálne náhradné rodiny: 24 miest

KDE NÁS NÁJDETE

 

OPIS VNÚTORNÝCH PRIESTOROV A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV CENTRA

Priestorové podmienky nášho centra tvoria:

SAMOSTATNE USPORIADANÁ SKUPINA č.1, na ul. 1. mája 718/12 v Spišskej Belej,
SAMOSTATNE USPORIADANÁ SKUPINA č.2, na ul. Novomeského 180/57 v Spišskej Belej,
SAMOSTATNE USPORIADANÁ SKUPINA č.3, na ul. Zámockej 7 v Starej Ľubovni,
PRIESTOR PRE MLADÝCH DOSPELÝCH, na ul. Novomeského 2279 v Spišskej Belej,
PROFESIONÁLNE NÁHRADNÉ RODINY, vlastné bytové priestory,
SKUPINA na ul. Továrenskej 19/5 v Spišskej Belej,
KANCELÁRSKE PRIESTORY, na ul. Továrenskej 19/5 v Spišskej Belej.

ROZSAH HODÍN POČAS DŇA A DNÍ V TÝŽDNI, POČAS KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ JEDNOTLIVÉ OPATRENIA

Pondelok: 07.00 – 15.00 hod.
Utorok: 07.30 – 15.30 hod.
Streda: 08.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 07.30 – 15.30 hod.
Piatok: 07.00 – 14.00 hod.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Predmet

    Vaša správa