Canisterapia

Ľudia od nepamäti vytvárali blízkosť a priateľstvo so zvieratami a nie nadarmo sa hovorí, že pes je najlepším priateľom človeka. „Pes neposudzuje iných podľa farby pleti či triednej príslušnosti, ale podľa toho, akí sú vnútri. Psovi je jedno, či ste bohatí alebo chudobní, vzdelaní alebo nevzdelaní, múdri alebo hlúpi. Dajte mu svoje srdce a on Vám dá svoje.”

Účinky terapie dotykom, teplom a svojím telom mali možnosť prostredníctvom canisterapie pocítiť aj deti v našom centre. Prvotné dotyky a stretnutia boli spočiatku u niektorých detí opatrné s obavami, ale postupne sa u nich odbúralo napätie. Niektoré z detí naopak obavu zo psíkov vôbec nemali, ihneď ich hladkali a hrali sa s nimi. Spoznali ich šikovnosť pri rôznych aktivitách a vďaka ich polohovaniu pocítili účinky relaxácie a terapie. Vďaka týmto aktivitám sa u detí navodili príjemné pocity, radosť a rozvíjala sa komunikácia.

Vďaka terapeutom p. Rastislavovi Marhefkovi a Lenke Vaškovej si deti mohli vyskúšať účinky canisterapie prostredníctvom dvoch psov Oskara a Flokyho. Psy prešli špeciálnym výcvikom, boli veľmi priateľskí a prejavovali radosť z ľudského kontaktu. Reakcia detí bola veľmi pozitívna, tešili sa z ich hladkania a spoločných aktivít a hier. Každá pozitívna skúsenosť, ktorú deti majú v rámci svojich negatívnych zážitkov z minulosti im pomáha v ich spracovávaní a nadobúdania pocitu, že svet okolo nich môže byť bezpečným miestom plným prijatia a ľudskosti. Canisterapia bola pre deti veľkým zážitkom a ďakujeme za tieto pozitívne interakcie.