Noc s Andersenom – 22.03.202

Do tohto úžasného projektu sa v rámci pripomenutia si MARCA – MESIACA KNÍH zapojilo aj naše centrum. Tety vychovávateľky p. Zuzka Putovná a Marta Kozubová z 1. samostatne usporiadanej skupiny si pripravili v spolupráci s Mestskou knižnicou Spišská Belá pútavé aktivity na tému knižných publikácií od spisovateľky Márie Ďuríčkovej.

Podujatie zrealizovali priamo v priestoroch mestskej knižnice v Spišskej Belej a vďaka p. knihovníčke, ktorá im sprostredkovala podnetnú besedu a pripravila rôzne aktivity sa deti naučili nové poznatky o tejto známej slovenskej autorke a jej knižných dielach. V priestoroch skupiny si večer pripravili čítanie kníh od tejto autorky, v rámci voľného výberu si zvolili rôzne publikácie a spoločne sa podieľali na vypĺňaní pracovných listov, ktoré im tety vychovávateľky pripravili. Veríme, že sa láska ku knihám, ktorú im sprostredkovali tety vychovávateľky a pani knihovníčka preniesla do sŕdc všetkých detí a priniesla im radosť z čítania a získavania nových poznatkov a múdrostí, ktoré knihy v sebe nesú a prinášajú nám toto svoje bohatstvo.