Beseda s Mestskou Políciou – 21.3.2018

Mestská polícia sa riadi zákonom a pôsobí v každom meste na ochranu jeho obyvateľov. Políciu vedie náčelník a ten zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Okrem toho, že chráni obyvateľov a dbá na dodržiavanie poriadku a disciplíny v meste, či už v oblasti dopravy alebo obyvateľstva si policajti mestskej polície v Kežmarku našli čas aj na besedu, kde nám bližšie vysvetlili svoje pôsobenie a náročné povolanie.

Dňa 21.03.2018 sme sa dozvedeli zaujímavosti zo sveta polície v meste a našich mladých dospelých zaujala najmä téma „Obchodovania s ľuďmi“, kde sme sa až počas kladenia zaujímavých otázok dostali. Ďakujeme im za trpezlivé zodpovedanie na naše zvedavé otázky a zaujímavé ukážky pomôcok a príslušenstva polície. Dúfame, že sa vždy s príslušníkmi polície stretneme iba pri takýchto príjemných príležitostiach.

 

Touto cestou ďakujeme Mestskej polícii Kežmarok.