Gymnathlon

Dňa 03.06.2023 sa v našom Centre pre deti a rodiny uskutočnilo športové popoludnie pre deti v rámci projektu Gymnathlon Slovensko (#gymnathlon) – Šport pre všetkých pod záštitou Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. Gymnathlon je detský hravý športový program novej generácie pre deti.

Program deti veľmi zaujal a bol prispôsobený všetkým vekovým kategóriám. Mal svoj postupnosť, jednotlivé aktivity boli cielene zamerané na rozvíjanie pohybových, koordinačných a vzdelávacích schopností, s osvojením si pravidiel v duchu športovej hry fair play. Okrem poskytnutej zábavy a rozmanitých športových aktivít priniesol nácvik rešpektovania jednotlivých pravidiel hry, prijatia prehry, ocenenia víťazstva, prekonávania strachu, ostychu, mobilizáciu všetkých síl k prejaveniu maximálneho výkonu a celkovej spokojnosti z vynaloženého športového úsilia. Ďakujeme za túto možnosť a inšpiráciu pre nás.