MDD 2023

Tradične dátum okolo 01.06. patrí oslave Dňa detí, nebolo tomu inak ani v našom Centre pre deti a rodiny aj tento rok. O jeden deň skôr presne 31.05.2023 sme oslávili tento sviatok detí zábavou a pohostením, ako sa patrí.

Naše poďakovanie patrí FACE CLUBu a Vzdelávaciemu centru Pôjd – p. Bc. Ing. Marekovi Syčovi, PhD. a dobrovoľníkom za sprostredkovanie atrakcií, akými bol nafukovací hrad a organizáciu hrových aktivít pre deti. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili k organizácii týchto aktivít, deťom sa to veľmi páčilo. Veľmi pekný program nám zabezpečil p. Rastislav Marhefka so svojím kynologickým klubom a ukážkou výcviku psíkov, ktorá všetky deti veľmi zaujala. Nezabudnuteľné boli priame kontakty so psíkmi, ich pohladenie a možnosť ich spoznávania bez strachu, s dôverou, že sú v bezpečí.

Ďakujeme za sprostredkovanie úžasných maskotov Detské Atrakcie Ema p. Jozef Mazurek, ktoré spestrili program celého tohto dňa. Všetkým, ktorí ste tam boli s nami ďakujeme za účasť a pomoc pri organizácii a príprave pohostenia a jedál. Potešila nás návšteva našej kolegynky Katky, ktorej sme mohli osobne zablahoželať k narodeniu jej synčeka a popriať im veľa zdravia a radosti. Ďakujeme p. Božene Bieľakovej za varenie guľáša na dvore, naše brušká odišli naplnené a veríme, že spomienky na tento deň zostanú v srdciach detí navždy.