Náš nový rodinný dom

Noc zo 16.05. na 17.05.2016 bola prvou v našom novom rodinnom dome, do ktorého sa presťahovala samostatná skupina z kmeňovej budovy. Keďže máme už jeden rodinný domček, kde býva skupina SATELIT 1, nazvali sme skupinku v novom rodinnom dome SATELIT 2.

Tento rodinný dom je na ulici Novomeského v Spišskej Belej, má 2 poschodia, menší dvor a jeho súčasťou je aj samostatná bytová jednotka pre mladých dospelých nášho DeD.

Samostatná skupina SATELIT 2 je v zložení 11 detí a 6 vychovávateľov. Najmladšia Gabika má 6 rokov a od septembra nastupuje do 1. triedy ZŠ. Najstarší Michal bude mať v auguste 18. rokov. Skupinka si priestory ešte upravila a zútulnila. Napriek krásnym a novým priestorom sa deťom z kmeňovej budovy odchádzalo veľmi ťažko a na nový domček si ešte stále len zvykajú.

Pevne veríme, že sa im tam časom zapáči a príjmu ho za svoj domov. Ďakujeme vychovávateľom a vychovávateľkám samostatnej skupiny a najmä koordinátorke skupiny Mgr. Márii Kurňavovej za všetky práce spojené so sťahovaním a úpravy okolia aj interiéru domčeka.

[image]novy_dom[/image]