Poďakovanie Chate Pieniny

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá ďakuje p. Jánovi Gondekovi a Chate Pieniny za občerstvenie, ktoré si pre nás pripravili pri potulkami Pieninského národného parku počas letného pobytového tábora detí.

Všetkým veľmi dobre padlo chutné jedlo počas horúceho letného dňa a posilnenia sa pred náročnou turistickou trasou z Lesnice až do Červeného Kláštora. Aj vďaka tejto posile a občerstvení to všetky deti hravo a ľahko zvládli. Patrí Vám naše veľké poďakovanie za milé prijatie a Vašu spoločnosť a poskytnutie otvoreného srdca pre deti bez rodín, ktoré svojou bezstarostnosťou a úprimnosťou vyjadria svoje poďakovanie tým najcennejším, čo v dnešnej spoločnosti tak často chýba – ÚSMEVOM.

S úctou p. riaditeľka a deti Centra pre deti a rodiny Spišská Belá