Poďakovanie dobrovoľným hasičom zo Spišskej Belej

Dňa 26.06.2019 sme za krásneho slnečného počasia v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Spišskej Belej v našom Centre pre deti a rodiny zorganizovali oslavu Medzinárodného dňa detí.

Páni hasiči pre nás pripravili prekvapenie v podobe návštevy u profesionálnych hasičov priamo v ich sídle v Kežmarku. Deti absolvovali zaujímavú ukážku vybavenia hasičov, prehliadku áut a hasiacej techniky a zoznámili sa s prostredím a prácou hasičských záchranárov. Deti spoznali, aká náročná je ich práca a uvedomili si význam hasičských zložiek a ich pomoc v teréne. Nie jeden chlapec odchádzal s nadšením, že sa v budúcnosti určite stane hasičom.

V Spišskej Belej sa všetky deti previezli na záchrannom člne na rybníku a bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok. Vyslovujeme veľkú vďaku p. Vaverčákovi a jeho kolegovi, že napriek horúčavám previezli každé dieťa a nebolo ich veruže málo.

Chceme sa aj touto cestou za túto prínosnú a pútavú akciu pre naše deti zo srdca poďakovať a veríme, že pomoc hasičského zboru napriek tomu, že to bolo veľmi príjemné stretnutie nemusíme v budúcnosti nikdy vyhľadať.
p. riaditeľka, deti a zamestnanci Centra pre deti a rodiny Spišská Belá