Poďakovanie firme SOLODOOR a.s.

Domov tvoria nielen ľudia, ktorí v ňom bývajú, ale aj drobnosti, ktoré ho zútulňujú, robia krajším a príjemnejším. Denne sa usilujeme o to, aby každý kúsok nášho detského domova bol miestom, kde sa deti rady vracajú, miestom, ktoré je naplnené porozumením, láskou, istotou, ale aj čistotou, harmóniu a estetikou.

Vďaka pomoci dobrých ľudí, ich ochote a pocitu radosti z dávania sa nám darí v skrášľovaní prostredia, detských izieb aj exteriéru. Týmto chceme srdečne vysloviť veľké ĎAKUJEME za poskytnutie sponzorského daru 12 dverí firme Solodoor a. s., ktoré nahradili tie poškodené v priestoroch samostatnej skupiny. Veľmi nás teší pomoc tejto firmy, ktorá opakovane nášmu detskému domovu pomohla vo zveľaďovaní a skrášľovaní našich priestorov.

S vďakou,

Mgr. Marcela Marhefková, riaditeľka DeD

[image]solodoor1[/image] [image]solodoor4[/image] [image]solodoor3[/image] [image]solodoor2[/image]