Poďakovanie – Henkel Slovensko a 101 drogérie

Vďaka partnerom aktivity: Henkel Slovensko s.r.o. a Emil Krajčík s.r.o. – 101 drogérie v kampani Pomáhajme spolu 2022 zákazníci predajnej siete 101 drogérie nákupom akýchkoľvek výrobkov značiek zastrešovaných značkou Schwarzkopf prispeli sumou 10 centov na deň plný pekných zážitkov pre deti z Centier pre deti a rodiny (ďalej len „CDR“).

Vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom, p. Tiborovi Smatúšikovi a organizácii spoločnosti Visual Communication s.r.o. deti z Centra pre deti a rodiny Spišská Belá absolvovali dňa 16.08.2022 nezabudnuteľný 1-dňový výlet na Orave so sprievodnými pútavými aktivitami. Deti absolvovali prehliadku hradu, plavbu loďou a kúpanie sa v Aquaparku Oravice. Mali zabezpečenú dopravu samostatným autobusom, občerstvenie, obed a večeru a pripravené rozmanité zážitkové aktivity a skvelé darčeky. Domov si odnášali množstvo zážitkov a prežitých príjemných udalostí.

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá vyjadruje v mene všetkých detí poďakovanie za sprostredkovanie výletu, ktorý mohli absolvovať vďaka dobrým ľuďom, ktorí boli do tejto akcie zapojení. Vyjadrujeme veľkú vďaku za pomoc nášmu centru a sme radi, že deti z nášho centra mali tú možnosť obohatiť svoje voľné letné dni o tieto neopakovateľné zážitky. Dni prežité v oddychu, v príjemnom prostredí a s ľuďmi, s ktorými sa deti cítia šťastné a v bezpečí sú pre ne najväčším pokladom a prameňom, z ktorého čerpajú vo svojich ďalších dňoch. Vďaka tomuto výletu načerpali mnoho síl, uvoľnili sa a zabudli na svoje starosti. Veríme, že naša vzájomná spolupráca bude pretrvávať aj naďalej.

Ďakujeme za dodanie kozmetických výrobkov spoločnosti Henkel Slovensko, ktoré nás veľmi potešili a veľmi si vážime túto pomoc.

S úctou vedenie Centra pre deti a rodiny Spišská Belá