POĎAKOVANIE – kolobežky

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá vyslovuje poďakovanie za poskytnutie kolobežiek pre deti.

Zariadenie poskytuje pomoc deťom na ochranu ich práv a zabezpečenie bezpečného prostredia v čase, keď im to ich biologická rodina nemôže alebo nedokáže zabezpečiť. Celková kapacita zariadenia je 69 detí. Centrum zabezpečuje nepretržitú starostlivosť o deti vo veku od 0 – 25 rokov s akceptovaním všetkých ich potrieb v 4 rodinných domoch s vytvorením rodinného prostredia a starostlivosťou odborného tímu a výchovného personálu.

Napriek náročnej dobe, ktorá so sebou prináša stratu pevného zázemia, obavy o finančné zabezpečenie ale najmä strach o to najcennejšie čo máme a to je zdravie človeka si vážime každú poskytnutú pomoc a finančný dar pre naše centrum.

Vyslovujeme veľkú vďaku všetkým darcom!

riaditeľka, deti a zamestnanci