Poďakovanie oddeleniu hraničnej kontroly PZ Poprad – letisko

Záver letných prázdnin sa vďaka spoločnému stretnutiu s príslušníkom PZ Oddelenia hraničnej kontroly Poprad – Letisko niesol v znamení nezabudnuteľných zážitkov, ale aj obohateniu sa o nové poznanie.

Oblasť hraničnej kontroly, ktorá sa na letiskách vykonáva sčasti deti z nášho detského domova poznali. Viackrát sa totiž mohli zúčastniť na Leteckých dňoch priamo na letisku v Poprade. No stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.08.2017 v Spišskej Belej nás všetkých, ktorí sme tam boli prítomní uchvátilo o nové zážitky a skúsenosti. Hraničná polícia nám ukázala, aké potrebné vybavenie musí mať k dispozícii v prípade zneškodňovania pyrotechniky a výbušnín, ktoré nás môžu ohrozovať. Príslušník PZ nám spestril odborný výklad aj názornými ukážkami, ktoré nás veľmi zaujali a viaceré deti si mohli na konkrétnych praktických skúsenostiach vyskúšať aj skutočné cvičenia a úkony. Deti prejavili nadšenie nad samotnými ukážkami a vychovávatelia ocenili predovšetkým odbornú vyškolenosť a preukázanie praktickej zdatnosti samotného príslušníka PZ. Svojím prístupom vedel deti zaujať, zapojiť do samotných cvičení a zdieľať spoločne s nimi skúsenosti z toho dňa. Vďaka odovzdaným poznatkom a praktickým cvičeniam sa deti dozvedeli o náročnom a predovšetkým zodpovednom poslaní hraničnej kontroly PZ, ktorí sa popri zabezpečovaní kontroly hraníc podieľajú aj na ochrane civilnej leteckej premávky spolu s bezpečnostnými zložkami letiska. Naše nejasné predstavy sa týmto konkrétnym cvičením zhmotnili do osobnej skúsenosti s prácou monitorovania pohybu osôb a vozidiel, vykonávaním kontroly a to vďaka vysokej odbornej pôsobnosti pracovníka oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Poprad letisko, ktorí nás navštívil.

Týmto v mene všetkých detí, v mene nášho vedenia a výchovných zamestnancov detského domova v Spišskej Belej vyslovujeme srdečné poďakovanie. Veríme, že sa s podobnými cvičeniami a ukážkami budeme stretávať iba vo forme cvičení a nie skutočných udalostí, ktoré nás môžu ohrozovať. Naše poďakovanie patrí príslušníkovi PZ za jeho odbornú vyškolenosť, ochotu a prístup k deťom, ktorých vedel zaujať a vniesť nás tak všetkých prítomných do tejto náročnej problematiky.

S pozdravom vedenie, deti a zamestnanci detského domova v Spišskej Belej

[image][/image]