Poďakovanie spoločnosti AGEL SK a. s. a Nadácii Agel

Centrum pre deti a rodiny týmto vyjadruje srdečné poďakovanie spoločnosti AGEL SK a. s. a Nadácii Agel za nezištnú pomoc a poskytnutie ochranných rúšok. Súčasnosť nám priniesla neočakávané ochorenie, ktoré nikto doposiaľ nepoznal.

K tejto aktuálnej a neľahkej situácii sa snažíme všetci pristupovať zodpovedne a pracovito. Sme Vám veľmi povďační, že napriek nepriaznivej a kritickej situácii na Slovensku ste vyšli v ústrety aj nášmu Centru pre deti a rodiny a poskytli ste nám svoju pomoc a podporu. Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci sa nám podarí tieto náročné dni zvládnuť v prospech všetkých našich detí.

S vďakou a úctou
Mgr. Marcela Marhefková
riaditeľka Centra pre deti a rodiny
Spišská Belá