Chata Vyšné Ružbachy 2022

V tomto termíne deti z nášho centra absolvovali letný pobyt na chate vo Vyšných Ružbachoch, kde tak ako každoročne prežili príjemné dni kúpaním sa v kúpeľoch a trávením voľných dní v príjemnom prostredí.Zabudli na každodenné starosti, nepríjemné povinnosti a užívali si vzájomnú blízkosť. Naše srdečné poďakovanie patrí p. Kučerovej za poskytnutie priestorov chaty a jej užívanie počas týchto dní. Veľmi si vážime jej dobroprajnosť, spolupatričnosť a láskavosť, ktorú nám prejavuje. Vďaka nej deti strávili prázdninové dni v prostredí, ktoré dobre poznajú a kde sa cítia dobre a spokojne. Naše poďakovanie patrí Kúpeľom Vyšné Ružbachy za umožnenie voľného vstupu deťom, rozvíjanie ich záujmov a voľnočasových aktivít šantením vo vode, možnosť oddychu a načerpania nových síl do ich ďalších dní. Ďakujeme tete Marienke a Hanke za ich starostlivosť a sprevádzanie detí na tomto pobyte.

p. riaditeľka a deti z Centra pre deti a rodiny Spišská Belá