Športový deň 2014

V októbri, keď už slnko zvykne zapadať skôr sú hry vonku v poobedných hodinách o čosi kratšie a preto sme jedno jesenné popoludnie využili telocvičňu ZŠ na ul. Štefánikovej v Spišskej Belej na rozmanité športové činnosti. Začali sme futbalovým zápasom medzi dvoma samostatnými skupinami, pokračovali basketbalom a súťažením v hode loptou na kôš. Nechýbalo šplhanie po lane, súťaže v skokoch z miesta a na záver ako odmena super diskotéka. Všetci súťažiaci boli za svoje úspechy ocenení.

[image]2014sportovyden1[/image]

Súčasťou našej zábavy bola aj diskotéka s DJom.

[image]2014sportovyden2[/image]

Chlapci Patrik, Janko a Michal si aj zaspievali

[image]2014sportovyden3[/image]

Hlavným bodom programu bol futbalový zápas medzi skupinou Kmeň a satelit, ktorý skončil vyrovnane 3:3

[image]2014sportovyden4[/image]

Na fotografií zapózovali ujo Milan, Patrik, Janko aj najmladšia Gabika.

[image]2014sportovyden5[/image]

Mali sme aj povzbudzovateľov… Števo, Miško s tetou Jankou, Nikolka a Jakub.

[image]2014sportovyden6[/image]

Veselo bolo tete Majke a Miškovi.