25. výročie založenia nášho detského domova

V dňoch 28. – 29.09.2016 prešlo „bránou“ nášho detského domova veľa významných hostí, ktorí sa spoločne zišli pri príležitosti 25. výročia jeho vzniku. Presne 10.09.1991 bol založený detský domov, vtedy jeho pôsobiskom bola obec Spišské Hanušovce a od roku 2005 sídli v meste Spišská Belá. Viac o udalostiach, ktoré predchádzali jeho vzniku, o významných osobnostiach, ktoré sa spájajú s detským domovom, aj o jeho súčasnom stave si môžete prečítať v priloženej brožúrke.

Prípravy mala od začiatku pod taktovkou p. riaditeľka detského domova Mgr. Marcela Marhefková a vďaka jej vedeniu sa celý kolektív usiloval o to, aby bol celý priebeh osláv dôstojný, výnimočný a najmä nezabudnuteľný. A dnes môžeme s hrdosťou povedať, že takým aj bol. Dňa 28.09. sme privítali významných hostí – zástupcov ÚPSVaR, koordinátorky, riaditeľov detských domov v Prešovskom kraji a spolupracovníkov a partnerov zo Spišskej Belej, Základnú školu a Špeciálnu základnú školu. Ďakujeme všetkým za úprimné priania a dary, ale najmä za ich prítomnosť a spoločné zdieľanie slávnostných chvíľ. Ďakujeme rovnako p. primátorovi JUDr. Štefanovi Bieľakovi za srdečné prianie. Ďakujeme cenným hosťom, tanečnej a speváckej skupine Kesaj Tchave z Kežmarku za úžasný program a spestrenia našich osláv.

Menovite sa chceme poďakovať kolegom – vychovávateľom zo samostatnej skupiny SATELIT 2 –Mgr. Márii Kurňavovej za výrobu krásnych darčekov a prípravu pekného kultúrneho programu, Bc. Helenke Kostkovej, Bc. Anne Pisarčíkovej, Inke Bizubovej, Erikovi Bakovi a Tatiane Dlugošovej za prípravu pohostenia, výrobu darčekov, kultúrneho programu s deťmi – Radkou, Jakubom a Anežkou, ako aj pomoc pri celkovej organizácii osláv. Samostatnej skupinke SATELIT 1, Mgr. Anne Pisarčíkovej za výborné pohostenie, výrobu pozvánok a pomoc pri organizácii osláv, Bc. Janke Juščákovej za krásne darčeky, koláčiky a pomoc pri organizácii, Eve Hadidomovej za prípravu pohostenia, výrobu darčekov a pomoc pri obsluhe a koordinovaní pohostenia osláv, Mgr. Silvii Mačurovej za krásne medovníčky, Václavovi Gallikovi za výrobu darčekov a Bc. Milanovi Gärtnerovi a deťom Kristínke, Štefánii a Lenke za prípravu kultúrneho programu. Tiež Nikolke Semančíkovej za výnimočný spev. Všetkým ešte raz veľké „ďakujeme“.

Nespočetné množstvo hodín trávili v práci kolegovia – Mgr. Mária Veselovská, Mgr. Marcela Zemjanková, Mgr. Denisa Jančíková, Mgr. Slavomíra Baková, Anna Dudžáková, Mgr. Mária Doliňáková, Rasťo Marhefka a Daniela Kromková, ktorí pod vedením p. riaditeľky Mgr. Marcely Marhefkovej boli za všetkým, čo tieto dni osláv 25. výročia robili takými výnimočnými a príjemnými – všetky organizačné záležitosti, prípravy, úpravy priestorov, výrobu darčekov, ako aj pomoc počas samotných osláv – príprava pohostenia, zabezpečenie surovín, jedál, pomoc pri obsluhe hostí, poriadok v kuchyni a iných prác, ktoré tvorili jednotný celok. Obzvlášť p. Božene Bieľakovej za hodiny strávené nad „sporákom“ pri príprave vynikajúceho guľáša, ktorý každému hosťovi aj nám všetkým tak veľmi chutil a Mgr. Márii Doliňákovej za nádhernú a chutnú tortu. Všetci sme dokázali, že v jednote je sila a vďaka úžasnému prístupu p. riaditeľky, jej taktu a pozitívnemu hodnoteniu nám ide práca ľahšie, radostnejšie a najmä s láskou. Ďakujeme všetkým, ktorí darovali seba, svoju prácu, pomoc a urobili to všetko najlepšie ako vedeli a iba preto, že im to robilo radosť a zadosťučinenie pre ostatných. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí nás poctili svojou návštevou dňa 29.09., p. Elene Ľasokovej a všetkým bývalým kolegom, ktorí počas jej vedenia pracovali v našom detskom domove. Bolo nám s Vami všetkými veľmi dobre.

Ďakujeme rovnako Monike Beňákovej, jej neterke a Kristínke za krásne vystúpenie a profesionálnym rodičom za ich prítomnosť pri našich oslavách. Veríme, že naša kolegiálnosť sa bude aj naďalej prejavovať vo všetkom čo robíme, aby bola naša náročná práca zároveň aj potešením a odmenou.

Výnimočné poďakovanie patrí naším donorom:
p. Šperkovi – cukrárenská výroba Fantázia Spišská Belá
p. Bialončíkovi – cukráreň Fontána Kežmarok
p. Mešárovi – veľkosklad ovocia a potravín Spišská Belá
spoločnosti Perkins, a. s. Poprad
Pekárni Gros, spol. s. o. Kežmarok.

Mgr. Slavomíra Baková – vedúca úseku starostlivosti o dieťa

[image]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

[/image]

[image][/image]

[image][/image]

[image][/image]

[image][/image]

[image][/image]