Aktuálne v našom centre

Od 01.01.2019 nesie naše zariadenie nový názov ako Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá. Pre deti centra z 3. samostatne usporiadanej skupiny sa dňom 20.02.2019 stal novým domovom zrekonštruovaný priestor rodinného domu v Starej Ľubovni.

V priestoroch kmeňovej budovy v Spišskej Belej sa zároveň vytvoril priestor pre 10 detí, ktoré potrebujú dočasne nahradiť svoje rodinné prostredie na základe tzv. pobytového opatrenia súdu. Od 07.03.2019 tu býva 6 členná súrodenecká skupina – 6 nádherných detí, ktoré svojím dočasným umiestnením v tejto skupine svojej biologickej rodine, ktorú museli opustiť poskytujú dostatok času k vytvoreniu lepších podmienok na ich najrýchlejší návrat domov.

Centrum má v mestách Stará Ľubovňa a Kežmarok vyhradené priestory, v ktorých pracujú psychológovia a sociálni pracovníci ambulantnou a terénnou formou na tom, aby sa zabránilo možnému vyňatiu každého ohrozeného dieťaťa v monitorovaných oblastiach z jeho prirodzeného prostredia a zamedziť tak jeho následnému umiestneniu do centra. Riešia viaceré krízové situácie v rodine, akými sú výchovné problémy, zanedbávanie, či rodičovský konflikt. Denne sú v kontakte s rodinou v ich krízových situáciách, hľadajú spoločné možnosti ich pomoci a najmä pomáhajú dieťaťu a jeho rodičom v ich prežívaní.

foto: pixabay.com