Ďakujeme firme EXPODOM

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá sa usiluje vytvárať deťom priateľské a podnetné prostredie, pocit radostného a spokojného domova realizáciou rôznych záujmových aktivít a efektívneho trávenia voľného času. Pri rozmanitých príležitostiach, akými sú: Medzinárodný deň detí, narodeninové oslavy, súťaživé a hravé aktivity centrum organizuje rozličné programy priamo vo svojom exteriéry.

Okruh blízkych ľudí, úzku aj širšiu verejnosť pozýva na slávenie Dňa otvorených dverí. V tento deň sa deti z centra prezentujú svojím pútavým tanečným a speváckym programom a uplatňujú tak nadanie a talenty, ktorými boli obdarované. Vďaka tejto aktivite verejnosť spoznáva nielen priestorové podmienky tejto inštitúcie, ale aj spôsob života zverených detí.  Možnosti aktivít realizovaných pre deti sú rozmanité vďaka rozsiahlym priestorovým možnostiam exteriéru aj interiéru. S čím však často zápasí je priame slnečné žiarenie alebo nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré ho náhle prekvapia.

Vďaka zadováženiu rýchlorozkladacieho stanu, ktorý centru daruje firma Expodom.sk sa nemusí obávať predčasných ukončení organizovaných akcií ani hľadania iných náhradných riešení. Centrum pre deti a rodiny napĺňa aj vzdelávaciu funkciu organizáciou podujatí pre deti s rozširovaním ich poznania. Vďaka vzdelávacím aktivitám a prednáškam priamo v podmienkach centra realizuje skupinové aktivity na témy z rozličných oblasti, či už ide o ochranu zdravia a bezpečnosti detí, ich zdravého psychického vývinu, morálneho správania, občianskej zodpovednosti alebo ochrany životného prostredia.

Centrum pre deti a rodiny vyjadruje veľkú radosť z prejavenej pomoci firme Expodom.sk a z možností vykonávať aj naďalej aktivity pre spokojnosť detí a ich šťastného spôsobu života.