Deň matiek

Prostredie centra pre deti a rodiny je bezpečným prístavom pre všetky deti, ktoré nemôžu v tento deň oslavovať sviatok dňa matiek so svojou biologickou rodinou. Oslavujú ho s tetami vychovávateľkami, ktoré im ich mamy nahrádzajú.

Aj v našom centre sa tento sviatok oslavuje a vďaka  šikovným a tvorivým rukám a nápadom tety vychovávateľky Zuzky a deťom 1. samostatne usporiadanej skupiny všetky tety obdaria krásnymi blahoželaniami a sladkým prekvapením. Skutočné poďakovanie patrí všetkým vychovávateľom, ktorí sa s láskou starajú o deti nášho centra a vďaka ktorým zažívajú pocit bezpečia, prijatia a pochopenia. „ĎAKUJEME!“