Deň otvorených dverí 2018

Detský domov otvoril svoje priestory pre vzácnu návštevu na „Dni otvorených dverí“ dňa 12.12.2018. V prvom rade sme boli veľmi poctení návštevou p. primátora mesta Spišská Belá, p. Jozefa Kunu, p. riaditeľkou ZŠ Štefániková p. Mgr. Elenou Stachovou, p. zástupkyňou ZŠ,  a všetkými p. učiteľkami a učiteľmi, ktoré naše deti na tejto akcii navštívili a obdarovali milou pozornosťou.

Ďakujeme p. učiteľkám zo ZŠ na ul. Štefániková v Spišskej Belej a p. učiteľkám zo ŠZŠ na ul. Zimná v Spišskej Belej. Veríme, že sa im program detí aj chutné pohostenie páčilo a na budúci rok k nám o takomto predvianočnom čase zavítajú znova. Ďakujeme deťom za ich milé vystúpenie a všetkým vychovávateľom, ktorí sa podieľali na nácviku programu aj príprave pohostenia. Ďakujeme všetkým kolegyniam, ktoré sa akcie zúčastnili a prispeli svojím podielom na tom, aby bol tento deň krajším.