Deň otvorených dverí – OU Podolínec – 15.3.2018

Dňa 15.03.2018  odborné učilište sv. Klementa Hofbauera v Podolínci otvorilo svoje brány pre všetkých, ktorí majú záujem štúdia na tejto škole. Zvedavými návštevníkmi sme boli spoločne s deťmi ŠZŠ z nášho detského domova aj my.

Zaujímali nás učebné odbory, priestory školy a podmienky štúdia. Zaujali nás najmä praktické ukážky učebných odborov a možnosť ochutnávok výborných jedál. Dievčatá odišli s krásnou manikúrou a jediný chlapec Vojto aj so skúsenosťou, ako sa pracuje s náradím. Viaceré naše deti odišli s presvedčením, že chcú na tejto škole študovať