Domov na polceste

Dospelosť je slovo, na ktoré sa každé dieťa teší s pomyslením si na možné výhody, ktoré ho dosiahnutím 18. roku života čakajú. Každé dieťa detského domova má však pred sebou očakávaním tohto životného obdobia pred sebou veľký otáznik.

Nie každé dieťa pozná svoju biologickú rodinu a nie každé sa k nej chce alebo môže vrátiť. Pre takéto dieťa je rodinou detský domov a kým môže, chce v ňom zostať čo najdlhšie. Po ukončení štúdia však existujú možnosti, aké dieťa má a tým sú Domovy na polceste.

Dňa 16.04.2018 špeciálna pedagogička nášho detského domova p. Mgr. Mária Veselovská navštívila s našou dospievajúcou mládežou Domov na polceste Hniezdo a D-Partner v Prešove. Sú to domovy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti biologických rodín našich detí, pre ktoré by dané zariadenie bolo možnou pomocou v ich budúcnosti. Pre chlapcov, ktorí majú rodinu v okolí nášho detského domova a po ukončení štúdia a pobytu v detskom domove hľadajú spoločne s nami možnosti samostatného bývania je možný Domov na polceste Veľký Slavkov – zariadenie Stredisko Evanjelickej DIAKONIE „útulok Dom na polceste“ a Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce.

[image][/image]