DŽIU-DŽICU

Naše poďakovanie patrí p. Rastislavovi Marhefkovi a členom DŽIU-DŽICU za sprostredkovanie ukážok bojového umenia pre deti z nášho centra počas letného pobytového tábora detí na chate v Zálesí.

Bola to pre všetkých nielen nová skúsenosť, nový poznatok, ktorý získali, či spestrenie ich programu na pobyte, ale najmä životné obohatenie, že nie sila a rýchlosť je dôležitá, nie vzájomné zápolenie a dokazovanie si svojej prevahy v boji, ale sebaobrana a premýšľanie nad správnou technikou a jej ovládanie tkvie v pravom poznaní bojového umenia, ktoré táto skupina prezentovala. Všetci sme boli očarení ich vytrvalosťou v cvičení, získavaní kondície, pokory s akou pristupujú k druhému človeku a prevahy sebaovládania a rozvahy nad agresívnym správaním.