Gospelový koncert – 07.12.2018

Vďaka p. Monike Kučerovej sme mali možnosť zúčastniť sa na Vianočnom gospelovom koncerte v priestoroch Kresťanského spoločenstva v Poprade.

Okrem vypočutia si nádherných vianočných piesní sa deťom najviac páčili darčeky, ktoré si so sebou odnášali. Nedočkavo si ich obzerali a niektorí aj nevydržali a doma si ich hneď porozbaľovali. Naše veľké poďakovanie patrí p. Kučerovej, ktorá na deti z nášho detského domova myslí každoročne a vďaka nej majú deti o to krajšie Vianoce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečovaní vianočných balíčkov a verte, že ste im tým urobili veľkú radosť.