Jesenné pohľadnice

Dňa 18.10.2020 sa 1. samostatne usporiadaná skupina venovala kreatívnej činnosti výrobe pohľadníc s jesennou tematikou.

Cieľom tejto aktivity bola práca s papierom, rozvíjanie jemnej motoriky strihaním a nalepovaním a rozvíjanie kreatívneho myslenia a tvorivosti detí. Naučiť sa vnímať svoje okolie, poznávať prírodu v jeseni a rozlišovať jej základné znaky. Vedieť vhodne prezentovať svoju prácu a výrobok. Rozvíjať kooperáciu a skupinové myslenie. Takto zaujímavo deti trávili jesenné nedeľné popoludnie. Ďakujeme tete Hanke za peknú aktivitu s deťmi a všetkým deťom, ktoré sa do tejto aktivity zapojili. Ich výsledkom sú veľmi pekné diela.