Koncoročné posedenie

Dňa 14.12.2022 sa v našom Centre pre deti a rodiny bilancovalo a hodnotilo, nie však číslami a predkladanými tlačivami, ktoré sú žiaľ tiež v našej práci potrebné, ale vzájomným stretnutím, osobnou blízkosťou, spoločne tráveným časom a to pri dobrom jedle a nápoji a v spoločnosti celého nášho kolektívu.

V úvode koncoročného posedenia sme sa za všetko poďakovali našej skvelej p. riaditeľke za vytváranie príjemného a podnetného pracovného prostredia, ústretovosť voči všetkým zamestnancom a všetku prácu, ktorú vykonáva v prospech nami zverených detí a zamestnancov v našom centre. Prajeme si, aby sa jej darilo aj naďalej a viedla naše centrum k úspešným projektom a za pomoci všetkých zamestnancov vytvárala miesto, kam všetci radi  za prácou denne dochádzajú.

Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí svoje povolanie vykonávajú s láskou a ochotou pomoci tým najzraniteľnejším, pre koho je naša práca tak veľmi potrebná. Do roku 2023 si želáme najmä veľa zdravia, nech sa môžeme v takomto a ešte väčšom počte zísť znova.

Kolektív zamestnancov CDR Spišská Belá