Mikuláš

Mikuláš k nám tento rok prišiel síce v predstihu, ale o to skutočnejší a nezabudnuteľný. Vďaka p. diakonovi ThLic. Karolovi Levovi Irrgangovi, PhD. bol tohtoročný Mikuláš pre deti tým ozajstným Mikulášom s dlhou bradou, zvonivým hlasom a priateľským prístupom.

Nezabudol na nijaké dieťa a každé vypočul, s každým sa zoznámil, každému poprial nádherné sviatky a najmä každého obdaroval sladkou odmenou. Vďaka jeho prítomnosti bolo v našom detskom domove viac Božieho požehnania, svetla a lásky.