NÁVŠTEVA ŠTÁTNEJ TAJOMNÍČKY MPSVaR – PhDr. Soňa Gaborčáková

Do nášho centra zavítala veľmi milá návšteva, dňa 05.12.2022 sme v našom zariadení prijali štátnu tajomníčku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny p. PhDr. Soňu Gáborčákovú. Najskôr zavítala do priestorov 3. samostatne usporiadanej skupiny v Starej Ľubovni a neskôr do kmeňovej budovy v Spišskej Belej, kde sa stretla so všetkými deťmi nášho centra.

Pre návštevu mali deti pripravený pekný program, ktorý si nacvičili už k blížiacim sa vianočným sviatkom a Mikulášovi. Pripravené sme mali rozmanité a chutné pohostenie, ktorými sme návštevu ponúkli. Deti mali trochu pri vystúpení trému, ale prezentovali sa veľmi pekne s nacvičenými básničkami a piesňami. Nechýbal v závere ani ich veselý tanec. Štátna tajomníčka deti obdarovala sladkosťami a tých najmenších v profesionálnych náhradných rodinách aj umelými mliečkami a výživkami, keďže sladkosti ešte nemôžu. Bolo nám veľkou cťou stretnúť sa s touto milou návštevou a veríme, že táto návšteva v našom zariadení nebola posledná.