POĎAKOVANIE – Andan Deco

Vyslovujeme srdečné poďakovanie kvetinárstvu ANDAN-DECO v Kežmarku za nádherný veniec, ktorý zdobí vstup do nášho Centra pre deti a rodiny.

Každého, kto k nám zavíta očarí svojou veľkoleposťou a krásou. Vyčarí na tvárach našich detí úsmev a potešenie a naplní ich radosťou a hrdosťou, že tu môžu bývať.

Ďakujeme, že aj v tomto náročnom období sa stretávame s dobrosrdečnosťou a láskavosťou v srdciach ľudí, ktorých postihla táto neľahká situácia. Ďakujeme, že sa ľudskosť nestráca, ale nachádza sa v dobrých skutkoch ľudí okolo nás.

riaditeľka, deti a zamestnanci Centra pre deti a rodiny Spišská Belá