POĎAKOVANIE – Galéria Ferdinanda Katona

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá v mene p. riaditeľky a všetkých zverených detí vyjadruje srdečné poďakovanie za umožnenie vstupu do Galérie Ferdinanda Katona v Spišskej Starej Vsi.

Pre deti bola výstava výtvarných diel, ktoré vytvoril vyobrazený umelec novou skúsenosťou a obohacujúcim zážitkom. Viaceré deti zaujal najmä vyobrazený maliar v skutočnej veľkosti a farebné maľby na obrazoch v galérii. My dospelí sme deťom spostredkovali prepojenie chápania jeho majstrovstva a viedli ich k umeleckému vnímaniu skutočnosti, nachádzania krásy  nielen vo fyzickej podobe, ale aj v takýchto umeleckých dielach, ktoré nám títo umelci zanechali. Veríme, že sa v deťoch zanechá pomyselná stopa estetického vnímania a budú ju aj naďalej nachádzať v zanechaných umeleckých dielach. Ďakujeme za sprístupnenie tejto galérie, kde sme vnímali cit pre zachovanie dedičstva našich rodákov a známych osobností, ktoré tu kedysi žili.