Poďakovanie – Kúpele Červený Kláštor

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá vyslovuje v mene p. riaditeľky a všetkých detí srdečné poďakovanie za možnosť účasti v nádhernom prostredí Kúpeľov Červený Kláštor.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí pre nás s láskou pripravovali chutné jedlo, za dôstojné stolovanie pripravené ako pre najvzácnejších hostí, milé prijatie, láskavé a povzbudivé slová a kúpanie v bazéne, kde sa deti do sýtosti vyšantili. V tento deň sme v čase nepriaznivého počasia našli nielen príjemný úkryt, ale pocítili a zažili sme najmä bezpodmienečné prijatie, láskavé prostredie, úžasných ľudí a zostanú v nás nezabudnuteľné spomienky na tento nádherne prežitý deň. Veľmi si vážime všetko, čo ste pre nás urobili.