POĎAKOVANIE – Múzeum pieninskej prírody

V Spišskej Starej Vsi deti z Centra pre deti a rodiny dňa 11.07.2022 navštívili Múzeum pieninskej prírody, kde mali možnosť obhliadky expozície viacerých prírodných úkazov – živočíchov z našej nádhernej prírody.

Expozícia deti veľmi zaujala, prepojili si svoje vedomosti získané z učiva na školách s praktickými ukážkami a priamym vnímaním zvierat v ich skutočnej podobe. Obdivovali, ako na nízkej rozlohe pôdorysu bola zhromaždená tak početná skupina rôznych živočíchov. Každé dieťa si našlo svoje obľúbené zvieratko, ktoré obdivuje a ktoré sa mu páči. Deti našli v tomto múzeu nielen úkryt pred nepriaznivým počasím, ale najmä zážitok z poznávania a získavania nových poznatkov, ktoré ich obohatili. Ďakujeme za ústretovosť a ochotu sprístupniť deťom nehmatateľné bohatstvo poznania, dobrosrdečnosti a láskavosti ľudí, ktorí ich obklopujú.