Poďakovanie nadácii Eriky Karovej

V mene p. riaditeľky Centra pre deti a rodiny Spišská Belá, v mene všetkých detí a vychovávateľov vyslovujeme srdečné poďakovanie nadácii Eriky Karovej a organizácii projektu „Vianoce pre všetky deti“ na pomoc nášmu centru v podobe zbierky šatstva a hračiek.

Veľmi si Vaše vynaložené úsilie a snahu pomôcť naším deťom veľmi vážime a chceme Vás uistiť, že sa podarovaným hračkám a knihám veľmi potešili.
Každá prejavená pomoc zo strany ostatných nás vždy veľmi poteší a „zohreje“ pri srdci, pretože si uvedujeme, že nikomu nie sú osudy naších detí ľahostajné. Prajeme si, nech nám nikdy zo sŕdc nevymizne pocit spoulpatričnosti s ostatnými, pretože kým sme ľuďmi a prejavujeme sa láskou a pomocou ostatným je tento svet tým najbezpečnejším miestom pre náš život.

Ešte raz zo srdca za všetko ďakujeme a všetkým Vám, ktorí ste sa na tomto projekte podieľali prajeme len to najlepšie.

p. riaditeľka Centra pre deti a rodiny Spišská Belá