Poďakovanie Nadácii Križovatka

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá vyjadruje Nadácii Križovatka poďakovanie za poskytnutie daru – monitorov dychu v počte 10 ks.

Nadácia Križovatka zachraňuje životy tým najzraniteľnejším, bábätkám, ktoré prichádzajú na tento svet také krehké. Vďaka monitorom sa sledujú ich najdôležitejšie životné funkcie, dýchanie a pulz srdca. Môžeme tvrdiť, že sú úžasným vynálezom, vďaka ktorému sa zachránili už nespočetné osudy detí. V Centre pre deti a rodiny Spišská Belá sú umiestnené desiatky detí v profesionálnych náhradných rodinách a skupinách, ktoré do veku jedného roku nevyhnutne potrebujú monitorovanie dýchania, nakoľko ich starostlivosť je na pleciach profesionálnych náhradných rodičov a vychovávateľov, ktorí takto v bezpečí poskytujú starostlivosť deťom v tom najkritickejšom období.

Profesionálni náhradní rodičia a vychovávatelia tak pociťujú spokojnosť, že sú životy detí monitorované špičkovými pomôckami a že sú takto deti v istote a bezpečí. Ďakujeme za úžasnú spoluprácu a vyjadrujeme vďačnosť a obdiv za vykonávanú prácu a sprostredkovanie pomoci zariadeniam, ktoré to potrebujú.

S úctou Mgr. Marcela Marhefková, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Spišská Belá.