Poďakovanie nadácii Križovatka

Centrum pre deti a rodiny týmto vyjadruje srdečné poďakovanie Nadácii Križovatka za dar pre deti – skladačky puzzle. Súčasnosť nám priniesla neočakávané ochorenie, ktoré nikto doposiaľ nepoznal. K tejto aktuálnej a neľahkej situácii sa snažíme všetci pristupovať zodpovedne a pracovito.

Sme Vám veľmi povďační, že napriek nepriaznivej a kritickej situácii na Slovensku ste vyšli v ústrety nášmu Centru pre deti a rodiny a poskytli ste nám svoju pomoc a podporu. Deti skladanie puzzle potešilo práve v období, keď kvôli tomuto ochoreniu trávili čas v domácej izolácii. Vďaka novým darčekom zabudli aj na svoju chorobu a obmedzenia, rozvíjali si predstavivosť, myslenie a najmä trpezlivosť.
Vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo tieto náročné dni zvládnuť v prospech všetkých našich detí.

S vďakou a úctou
Mgr. Marcela Marhefková
riaditeľka Centra pre deti a rodiny
Spišská Belá