POĎAKOVANIE – ORION

Tento predvianočný čas k nám prichádza aj tento rok zas a núti nás k zamysleniu sa a zastaveniu nad ubiehajúcimi dňami a udalosťami nášho života.

Vnímame, že v našom okolí sa nachádzajú deti, pre ktoré rodina nie je ich domovom. Napriek neľahkej situácii sa v našom okolí našťastie nachádzajú ľudia, ktorým osudy našich detí nie sú ľahostajné. Chceme sa preto poďakovať za sponzorský dar pre naše Centrum pre deti a rodiny všetkým zamestnancom spoločnosti ORION – domáce potreby.

riaditeľka, deti a zamestnanci Centra pre deti a rodiny Spišská Belá