Poďakovanie p. Martinke Kočinskej a Reštaurácii Nova

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá ďakuje p. Martinke Kočinskej a Reštaurácii Nova za prijatie detí z nášho centra, ktoré absolvovali letný pobytový tábor v prekrásnom prostredí Zamaguria a súčasťou ich táborových aktivít bola aj obhliadka mesta Spišská Stará Ves.

Bolo nám veľkou cťou a veľmi si vážime neodmietnutie našej prosby občerstvenia sa medzi spoznávaním zákutí tohto nádherného kraja v Reštaurácii Nova, kde sme sa cítili ako domaJ Oslovilo nás nielen veľmi pekné prostredie a udržiavané okolie, ale najmä personál a samotné vedenie reštaurácie. Chceme sa preto poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sme sa tu cítili veľmi príjemne, ďakujeme za chutné jedlo, krásne stolovanie a veľmi milú obsluhu. Vážime si podanie pomocnej ruky a službu tým najzraniteľnejším, ktorých detstvo môže byť aj bez rodinného zázemia tak úžasné a krásne.

S úctou p. riaditeľka a deti Centra pre deti a rodiny Spišská Belá