Poďakovanie Ramagu

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá vyslovuje srdečné poďakovanie za umožnenie voľného vstupu pre deti na divadelné predstavenie s názvom „Bačov pomocník“, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.07.2022 na nádvorí Kláštora Kartuziánov v Červenom Kláštore.

Nádherná atmosféra prostredia Červeného Kláštora v pozadí so scenériou Troch korún a veselým divadelným predstavením priniesla deťom nezabudnuteľný zážitok. Pútavý príbeh so živými postavami a prepojením prežívania publika bola vhodným divadelným predstavením prispôsobeným nielen oku destkého diváka ale aj jeho prežívaniu. Oceňujeme tvorbu scenára, scény, úžasných rekvizít, výborné vystúpenie hercov a sme vďační za účasť na tomto vystúpení. Krásne prostredie Pieninského národného parku bolo len „dokreslením“ tejto výnimočnej akcie, ktorú ocenili nielen všetky deti z nášho centra ale zabavili sa aj tí dospelí.  Vyslovujeme našu vďačnosť a uznanie za prácu, ktorú vykonávate s obrovským nadaním a srdcom na správnom mieste.