Poďakovanie – TAMI

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá ďakuje Tatranskej mliekarni a. s. Kežmarok za poskytnutie jogurtov a mliečnych nápojov pre deti z nášho centra, ktoré Vám vyjadrujú svoju vďačnosť a posielajú sladké úsmevy.

Ich spokojné brušká a šťastné tváre hovoria za všetko. S obľubou preferujú Vaše výrobky a oceňujú ich chuť. My dospelí poznáme benefity mliečnych výrobkov a sme Vám povďační, že deťom uľahčujete prijímanie zdravých výrobkov chutným spôsobom a ich veselou a hravou prezentáciou. Vyjadrujeme Vám naše poďakovanie za poskytnutú pomoc a Vašu prácu, ktorú vykonávate pre zdravie a prospešnosť všetkých nás. S úctou p. riaditeľka a deti Centra pre deti a rodiny Spišská Belá.