Poďakovanie – TAURIS

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá ďakuje spoločnosti Tauris, a. s . za poskytnutie sponzorského daru pre deti v podobe chutných mäsových výrobkov – klobások, párok a salámy. Ako je vidieť všetky deti ocenili ich chuť a kvalitu.

Sme Vám veľmi povďační za poskytnutú pomoc a neodmietnutie radosti pre tých, ktorí napriek nepriazni svojho osudu vyjadrujú svoju radosť zo života a rozdávajú ich všetkým, ktorí to potrebujú. Deti a vedenie Centra pre deti a rodiny.