Poďakovanie za umožnenie vstupu do Kláštora kartuziánov

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá v mene p. riaditeľky a všetkých zverených detí vyjadruje srdečné poďakovanie za umožnenie vstupu do Kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor pre ktorých bolo veľkým obohatením a zážitkom spoznať túto nádhernú národnú kultúrnu pamiatku a nahliadnuť tak do krás našej histórie.

Ceníme a vážime si ústretovosť za pomoc deťom z nášho centra a pochopenie ich osudov. Novodobé zážitky sú pre ne obohatením a spestrením ich života a nadobudnuté poznatky a skúsenosti sú nezmazateľnými stopami. Tento výlet spojený s poznaním histórie bol pre všetkých veľkým zážitkom.