Poďakovanie

Vianoce sú najkrajším obdobím v roku. Vtedy sa každý hnev premení na odpustenie, každá krivda a nenávisť na lásku a každá vzdialenosť sa opäť stane blízkosťou. Vtedy každý z nás pochopí, že iba dobro darované jeden druhému sa znásobí a vráti sa nám späť.

Naše poďakovanie patrí každému, kto sa v tomto období Vianoc rozhodol pomôcť deťom z nášho Centra pre deti a rodiny Spišská Belá. Nezištná pomoc v podobe zakúpených vianočných darčekov sa pre každé naše dieťa stala splneným vianočným snom. Vďaka Vašej pomoci si každé dieťa našlo pod vianočným stromčekom to, čo si skutočne želalo.

Spokojnosť všetkých detí je zároveň aj našou spokojnosťou a zadosťučinením, že im je naše centrum tým najlepším domovom.

Vianoce sú vtedy, keď sa smejú detské oči, keď sa od dojatia lesknú oči dospelých, keď v našich ušiach zneje šťastný smiech a v srdiach tleje láska jeden k druhému. Ďakujeme všetkým, ktorí zakúpením vianočných darčekov pomohli nášmu Centru a splnili všetkým deťom ich vianočné sny.

riaditeľka Centra pre deti a rodiny Mgr. Marcela Marhefková