28. ročník športových hier detských domovov

16.05.2018 ZŠ s MŠ Nižná brána 8 Kežmarok

Detský domov dňa 16.05.2018v priestoroch ZŠ na ulici Nižná brána v Kežmarku zorganizoval 28. ročník športových hier detských domovov Prešovského kraja. Spomedzi prihlásených 120 súťažiacich prišlo v tento deň súťažiť 114 detí10 detských domovov v Prešovskom krajiv sprievode 32 dospelých vychovávateľov.

Vekové kategórie a disciplíny:

Veková kategória 6-10 roční– chlapci aj dievčatá –atletické disciplíny: beh na 60m – beh od čiary, 300m -beh od čiary, skok do diaľky – odrazom z 1m priestoru, nie z odrazovej dosky;

Veková kategória 11- 15 roční – chlapci aj dievčatá – atletické disciplíny : beh na 100m , beh na 800m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou;

Veková kategória 16-18 roční – chlapci aj dievčatá: beh na 100m, beh na 800m/1 500m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou.

Nad správnosťou merania a spracovania výsledkov dohliadali špecialisti na časomieru,

profesionálny štartér, 3 rozhodcovia, učitelia a asistenti základných škôl a neoddeliteľnou súčasťou boli aj pomocníci – pretekári a študenti športových škôl v role zapisovateľov.

Detské domovy, ktoré sa zúčastnili športových hier:

 • DeD DLAŇ Medzilaborce
 • DeD Poprad
 • DeD Prešov
 • DeD Snina
 • DeD Spišská Belá
 • DeD Svidník
 • DeDSLON Šarišké Michaľany
 • DeD Vranov nad Topľou
 • Detský domov sv. Klementa Hofbauera Podolínec
 • Detský domov sv. Nikolaja Medzilaborce

Športových hier sa zúčastnili tiež štatutári detských domovov, zástupcovia miest a spolupracujúce organizácie. Napriek negatívnej predpovedi nám vyšlo počasie skoro bez dažďa, sem-tam spadla nejaká kvapka, tá však poslúžila iba ako malé osvieženie. U každého pretekára nechýbalo športové zápolenie a chuť vyhrať. Nad správnosťou priebehu jednotlivých disciplín dohliadali skúsení pretekári, rozhodcovia a profesionálni merači. Vďaka kvalitnému vybaveniu športového areálu základnej školy mali všetci pretekári vytvorené optimálne podmienky k jednotlivým súťažiam. Príprava detí pod dohľadom vychovávateľov priniesla svoje ovocie, keďže viaceré športové výkony boli naozaj výnimočné a v niektorých prípadoch by sa vyrovnali dokonca aj profesionálnym pretekárom. Dôležité však bolo, že sme všetky deti motivovali k pohybu a pri vzájomných kontaktoch sa upevnili aj ich vzájomne väzby. Svoje miesto na stretnutí mala najmädobrá nálada, priateľstvo, sila kolektívu, ale aj chuť a odvaha zvíťaziť.

Zrealizovať takéto podujatie by sa nám nikdy nepodarilo bez podpory a pomoci viacerých partnerov:

 • mesta Kežmarok
 • mesto Spišská Belá
 • Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok
 • Základná škola ul. Štefániková Spišská Belá
 • Stredná odborná škola ul. Kušnierska Kežmarok
 • Hotelová akadémia OttaBrucknera Kežmarok
 • nadácií, podnikateľských a gastronomických subjektov, vďaka ktorým mohli všetci načerpať nové sily a za svoje športové výkony získať aj patričné ocenenie a odmenu.

Náš detský domov úspešne reprezentovala Radka Luptáková, ktorá získala 1. miesto v skoku do diaľky v kategórii 11 – 15. rokov, 1. miesto v behu na 100 m a 3. miesto v behu na 800 m a jej sestra Gabika Luptáková, ktorá získala rovnako 1. miesto v skoku do diaľky vo vekovej kategórii 6 – 10 ročných. Gabika sa tiež umiestnila na 3. mieste v behu na 60 m.

Organizácia športových hier vyžadovala veľmi náročnú prípravu nielen na priestorové ale aj materiálne zabezpečenie. Bez pomoci všetkých partnerov, ktorý nám neodmietli svoju pomoc a spoluprácu by to žiaľ nebolo možné. Preto naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, aby si každé dieťa športových hierodnieslo z prežitého dňa iba samé pozitívne zážitky a skúsenosti. Vážime si všetkých, ktorých osudy detí z detských domovov nie sú ľahostajné a podporujú projekty smerujúce k rozvoju ich osobnosti a podpory ich športového talentu a nadania.

Spoločne sme vytvorili aktívne prostredie naplnené spokojnosťou a šťastím detí a ak bol takýto športový deň dôvodom na úsmev hoci len na tvári iba jedného z prítomných detí mala všetka naša snaha svoj význam a zmysel.