Deň detí 2024

„Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“ (Johann Wolfgang Goethe)

Dňa 06.06.2024 sa z nášho centra už zďaleka ozývala vrava a smiech, bolo vidieť plný dvor šantivých detí, rozvoniaval voňavý guľáš a pripravovali sa samé dobroty. Pre deti bol pripravený bohatý program.

Vďaka p. Rastislavovi Marhefkovi boli pre deti pripravené pútavé ukážky výcviku psov Kynologického klubu Spišská Stará Ves. Deti sa stretnutiu so psíkmi veľmi potešili a vždy je to pre nich príjemným zážitkom. Obdivovali poslušnosť psíkov, ich učenlivosť a šikovnosť, s akou sa prezentovali. Na týchto ukážkach mohli deti pozorovať, že pes je verným priateľom a ochrancom človeka, pokiaľ je vycvičený a poslúcha príkazy svojho majiteľa.

Súčasťou programu bolo aj predstavenie bojového umenia Jiu – Jitsu prostredníctvom p. Marhefku a jeho hosťa p. Artura Szpaleka s manželkou z Poľskej Republiky a jednotlivých členov tohto športového umenia. Z týchto ukážok mali deti neopísateľné pocity, „chytilo“ ich to natoľko, že doma vo svojich domčekoch skúšali opakovať cvičenia, ktoré videli. Umenie, ktoré deťom predstavili v sebe nesie posolstvo významu zdravého životného štýlu u detí, pohybu ako lieku pre telo a dušu, benefitu pre fyzické aj mentálne zdravie a pokiaľ je to aj ich záľubou prináša im celkovú radosť a osobné naplnenie.

Naše poďakovanie patrí p. Rastislavovi Marhefkovi za jeho čas a ochotu podeliť sa o svoje dlhoročné vedomosti a zručnosti, Kynologickému klubu zo Spišskej Starej Vsi a všetkým členom športového umenia Jiu – Jitsu. Ďakujeme v mene nás všetkých, že ste tu boli s nami.

Súčasťou tohto výnimočného dňa a našimi hosťami v centre boli rovnako zamestnanci spoločnosti TESCO zo Spišskej Belej, ktorí sa chceli podieľať na výnimočnosti tohto dňa a stráviť s deťmi spoločný čas. Prostredníctvom rozličných hier a aktivít im boli na blízku, zdieľali s nimi všetky pocity, vzájomne sa obohacovali a čerpali nové sily do ďalších dní. V mene všetkých detí Vám ďakujeme.

Poďakovanie patrí členom FACE CLUBU a p. koordinátorke Vzdelávacieho centra Pôjd v Spišskej Belej Mgr. Slávke Varšovej za vytvorenie podmienok pre deti k tráveniu záujmových aktivít na tomto Dni detí v našom centre a za sprostredkovanie vzdelávacích aktivít, na ktorých sme sa ako zamestnanci nášho centra mohli na pôde ich pracoviska zúčastniť. Veríme, že sa deťom všetko páčilo a že sa takto o rok budeme môcť stretnúť opäť.