Deň otvorených dverí 2013

Tento deň bol pre nás výnimočný tým, že sme mohli prezentovať naše dielka, ktoré sme vyrobili s pomocou našich vychovávateliek a takto krásne vyzerali stoly, na ktorých sme si pripravili menšiu výstavku. Všade sme si zapálili sviečky, púšťali vianočné koledy a boli v očakávaní, kto nás príde navštíviť.

[image]1[/image]

[image]2[/image]

[image]3[/image]

Pre návštevníkov sme si pripravili pekný program v podobe vianočnej besiedky s jasličkami.

[image]4[/image]

Takto sme si chceli uctiť všetkých návštevníkov.

[image]5[/image]

Veľmi sme sa potešili, keď sme medzi prítomnými zbadali naše p. učiteľky.

[image]6[/image]

Medzi prítomnými vládla príjemná atmosféra a všetkým sa u nás veľmi páčilo. Pochválenému jedlu sa dostalo mimoriadnej pozornosti, rozdávali sme recepty na šaláty a nátierky. Tešíme sa, že sa o krátky čas takto všetci spolu zídeme znova.