DOD Podolínec

Na prahu dospievania, vstupom do dospelosti sa naše deti ocitnú na križovatke životných rozhodnutí, kam sa majú po ukončení základného vzdelania uberať. Dňa 21.03.2019 sme spoločne s deťmi špeciálnej základnej školy z nášho centra navštívili Deň otvorených detí odborného učilišťa Spojenej školy sv. Klementa Hofbauera internátnej v Podolínci.

Chlapcov zaujal odbor spracovanie dreva a murár a dievčatá zase odbor manikérka. Upútala nás prezentácia výroby jedál, vkusne prestretý stôl a vysvetlenie správneho stolovania. Dokonca si prišli na svoje aj naše chuťové poháriky vďaka ochutnávkam, ktoré nám boli ponúknuté. Chlapci si vyskúšali streľbu na cieľ v rámci školského streleckého krúžku. Vyskúšali si rezanie s pílou, jemné frézovanie aj vŕtanie do steny. Túto školu pri príležitosti Dňa otvorených dverí navštevujeme pravidelne a sme radi, že nás nesklamala ani tento rok.