Fašiangy 2018 v samostatných skupinách

Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti.

Aj tento rok sme spoločne s deťmi v samostatných skupinách strávili príjemné fašiangové posedenie veselou zábavou v maskách a chutným pohostením. Nechýbal tanec, zábava a smiech, príjemná spoločnosť detí a dospelých. Dňa 23.01.2018 sme strávili spoločné fašiangové popoludnie v samostatnej skupine č. 2 a 31.01.201/8 v samostatnej skupine č. 1. P. riaditeľka detského domova srdečne zablahoželala oslávencom, ktorí mali v priebehu mesiaca január svoj narodeninový sviatok. Veríme, že sa takto o rok zídeme všetci znova.